Werkwijze bij notuleren

 
Notuleren  

Ruim voor de vergadering bespreken wij met u:

  • de inhoud en het doel van de vergadering
  • de vorm van de notulen: wilt u een woordelijk verslag of een opsomming van actiepunten?
  • hoe de deelnemers in het verslag vermeld worden (met initialen, voor- en achternaam of anders)
  • hoe de notulen worden aangeleverd (huisstijl, lettertype, lay out)>

U levert de vergaderstukken vooraf bij ons aan, zodat de notulist zich goed kan voorbereiden. U krijgt de uitgewerkte stukken per e-mail aangeleverd. Gewoonlijk gebeurt dit binnen 5 werkdagen, maar hiervan kan in overleg worden afgeweken.

Wilt u het verslag per post onder de deelnemers verspreiden? Wij printen dit op uw eigen bedrijfspapier uit en verzorgen de mailing.

Wilt u dat wij de deelnemers voor de vergadering uitnodigen en de agenda en vergaderstukken aan hen toezenden? Dit doen wij graag!

Terug naar "Notuleren"

 
Secretariaat op afstand    
Evenementen en congressen    
     
© Adorte 2018 info@adorte.nl +31 (0)165 - 729 417