Content Management System

 
Schrijven  

Bij het gebruik van een Content Management Systeem (CMS) worden documenten (teksten en plaatjes) opgeknipt in kleine losse stukjes, die allemaal onder verschillende namen opgeslagen worden. Zo ontstaan er meerdere denkbeeldige "archiefkasten" met alle aparte objecten. Ieder object krijgt automatisch een eigen versienummer; hierdoor zijn alle wijzigingen traceerbaar.
De objecten zijn eenvoudig te hergebruiken vanuit hetzelfde object (één bron!), in plaats van stukjes tekst steeds te kopiëren naar nieuwe documenten.
Binnen het systeem bekommert de schrijver zich alleen om de inhoud, er hoeft niet gelet te worden op de vormgeving. Deze is namelijk eenmalig vastgelegd in een sjabloon. Is het document klaar voor pulicatie, dan voegt het systeem de inhoud automatisch in. Doordat er daarna niets meer veranderd kan worden, krijgen alle documenten een uniforme en kwalitatief hoge uitstraling.
De vertaalkosten worden hierdoor enorm gereduceerd. Immers, ieder stukje tekst hoeft maar één keer vertaald te worden, en gaat dus niet steeds weer naar een vertaalbureau als onderdeel van een document. Alleen de objecten die gewijzigd zijn, worden in vertaling gezet. Bijkomend voordeel is dat de vertalingen door de verminderde omvang ook eerder gereed kunnen zijn.


Terug naar "Schrijven"

 
Redigeren    
Vertalen    
     
© Adorte 2018 info@adorte.nl +31 (0)165 - 729 417