Uw bijeenkomst – ons verslag

Vergaderingen van ondernemingsraden, huurdersorganisaties, woningcorporaties, Raden van Toezicht / Commissarissen, CAO-partijen, maar ook inspraakavonden, congressen en brainstormsessies. Adorte notuleert iedere bijeenkomst.

Een vergadering in het Engels? Geen probleem. U bepaalt of het verslag in het Engels of Nederlands wordt uitgewerkt.

U levert de vergaderstukken vooraf bij ons aan, zodat de notulist zich goed kan voorbereiden. Moet Adorte de vergaderstukken verzorgen? Ook dit is mogelijk. Wij bespreken vooraf het doel van de bijeenkomst en de vorm waarin de notulen moeten worden gemaakt.

U ontvangt de uitgewerkte stukken per e-mail. Normaal binnen 5 werkdagen, maar hiervan kan in overleg worden afgeweken.

Ben je notulist? Adorte krijgt geregeld notuleerwerk aangeboden. Daarom zijn wij continu op zoek naar ervaren notulisten.
Stuur je CV per e-mail naar ons toe en wij nemen contact met je op.