Ambtelijk secretaris

De werkzaamheden van Adorte zijn o.a.

 • Notuleren
 • Voorbereiden vergaderingen
 • Opstellen en verzenden van agenda
  en bijbehorende stukken
 • Correspondentie
 • OR-secretariaat runnen

Communicatie

Hoe weet uw achterban waar u als Ondernemingsraad mee bezig bent?

Adorte helpt u om het contact met de medewerkers te leggen en te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van

 • Nieuwsbrieven
 • Berichten op intranet
 • Jaarverslagen
 • Samenvatting van uw notulen

WOR

Wij hebben kennis van de WOR,
de Wet op de ondernemingsraden.

Die kennis delen wij met de OR bij de behandeling van uw advies- en instemmingsaanvragen.

Wij schrijven uw adviezen, instemmingen
en dienen initiatiefvoorstellen in.

Ook leren wij uw nieuwe OR-leden de
kneepjes van het vak, aan de hand van
uw dagelijkse OR-praktijk.